Wszelkie pytania dotyczące wydarzenie „Rodzic Liderem” prosimy kierować na maila:

marcin@instytutprzywodztwa.org.pl

 

Organizator:

 

Instytut Przywództwa

ul. Ogrodowa 1/2, 30-518 Kraków