Co najbardziej chcesz przekazać twojemu dziecku? Co najbardziej chcesz mu podarować? Czy to jest rzeczywiście to, czego ono najbardziej potrzebuje? Brene Brown powie o najważniejszych, nieredukowalnych potrzebach naszych i naszych dzieci.

Wykładowca nauk społecznych na Uniwersytecie Huston, USA

  • Bada zjawisko zawstydzenia, godności i odwagi w przywództwie.
  • Jej wystąpienia w ramach TED są jednymi z najczęściej oglądanych, gromadzą ponad 8 milionów odbiorców.

Zajmie się zagadnieniem zawstydzenia i jego wpływu na lidera, oraz tym jak wrażliwość prowadzi do odwagi, zaangażowania i skutecznego przywództwa.